logo-company-environment

:: DỊCH VỤ

 • tai-che-phe-lieu1

  Tái sinh, tái chế chất thải và phế liệu

  Những lợi ích kinh tế và ý nghĩa môi trường từ việc tái chế phế liệu, tái chế rác thải đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Nguồn lợi từ việc thu mua phế liệu là...
 • huy-hang-hoa-kem-chat-luong

  Xử lý, tiêu hủy hàng hóa hư hỏng

  Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, Quý khách hàng phát sinh nhu cầu vận chuyển và tiêu huỷ hàng hoá kém chất lượng, hết hạn sử dụng, hư hỏng,... không tiếp tục lưu hành trên...
 • chat-thai-sinh-hoat

  Vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt

  Môi Trường ABC cung cấp dịch vụ trọn gói liên quan đến chất thải sinh hoạt bao gồm: quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt, cho thuê các thiết bị lưu chứa rác các loại,...
 • chat-thai-y-te

  Vận chuyển và xử lý chất thải y tế

  Môi Trường ABC cung cấp dịch vụ trọn gói liên quan đến chất thải y tế bao gồm: chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế, bao gồm chất thải y tế...
 • rac-thai-xay-dung

  Vận chuyển và xử lý rác xây dựng

  Môi Trường ABC đã và đang thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải xây dựng trên toàn địa bàn Tp.HCM. Với số lượng phương tiện và thiết bị hiện đại bao gồm các loại xe...
 • xu-ly-chat-thai-nguy-hao

  Vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

  Môi Trường ABC là Doanh nghiệp chuyên tư vấn các giải pháp và cung cấp dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường dành cho Doanh nghiệp, từ lúc chuẩn bị đầu tư – phê...
Copyright © 2020 – All Rights Reserved.